Mini novusa spēles noteikumi

Spēle

Spēlētāji savstarpēji vienojas par to, kurš izdarīs pirmo sitienu. Pirms sitiena spēlētājs, kuram ir pirmā sitiena tiesības, noliek ripu savas puses apmales zonas jebkurā vietā, kuru norobežo zonas sānu un gala līnijas, ripas caurumā var tikt redzamas šīs līnijas. Sitot ar kiju pa to, izdara sitienu pa kauliņiem. Sitienu skaita par izdarītu, kad kija ir skārusi ripu. Pēc sekmīga sitiena, kad maisiņā iekritis viens vai vairāki savi kauliņi un nav izdarīts neviens pārkāpums, spēlētājs turpina sitienu sēriju.

Vienspēle (spēlētāji 1 + 1)

Spēlētāji ieņem vietu katrs savā galda pusē. 6 vienas krāsas kauliņus noliek citu citam cieši blakus, cieši pie galda apmales, pa trīs katrā viduslīnijas pusē. Spēlētāja uzdevums ir pirmajam iesist maisiņos visus 6 pretējās puses kauliņus.

Dubultspēle (spēlētāji 2 + 2)

Spēle notiek pāros. Viena pāra spēlētāji ieņem vietu pie galda viens otram pretī.  Katrs spēlētājs cenšas iesist maisiņos ne tikai savus, bet arī partnera kauliņus. Uzvar tas pāris, kurš pirmais ir iesitis visus 12 savas krāsas kauliņus. Sitiena tiesības pāriet pie nākošā spēlētāja pulksteņrādītāja virzienā.

Lejuplādēt spēles noteikumus